Posted on: 30.04.2020 Posted by: silentuser Comments: 0
климатизация

Повечето фирми за климатици на българския пазар предлагат на своите клиенти професионални решения и висококачествени продукт на всеки един от етапите, през които преминава реализацията на една система за климатизация, отопление и вентилация (ОВиК). Най-кратко тези процеси може да се опишат като последователност от проучване и проектиране до изпълнение, пускане в експлоатация и тестове и
разбира се поддръжка във времето.

Проектирането на ОВиК инсталации дава възможност да бъдат определени и заложени специфичните особености на обекта, както и индивидуалните потребности и желания на клиента още на етап проект, било то за интегрирано изпълнение на климатизация, отопление и вентилация или пък само част от това. По този начин се оптимизира последващото изпълнение и се гарантира качеството на изгражданата инсталация.

Оглед, проучване и консултации, стандартни и нестандартни проектни решения по част Отопление, вентилация и климатизация
Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични системи в жилищни, административни, производствени и други сгради
Изпълнение на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на жилищни, административни, търговски и обществени сгради, хотели, промишлени предприятия със специфични, чисти производства и др.
Пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации по част Отопление, вентилация и климатизация
Гаранционна поддръжка и следгаранционен сервиз на съоръжения и инсталации за ОВиК.

Когато разполагате с по-голям обект като многофамилна жилищна сграда, бизнес обект като МОЛ или търговски център, различни офис пространства и т.н е задължително фирмата, която изберете да предлага горе изброените предварителни дейности и услуги.

Желателно е избраната фирма да има опит в обслужването на различни типове обекти от индустриални, обществени до жилищни сгради. В портфолиото е добре да присъстват много молове, бизнес центрове, логистични площи/складове успешно реализирани като ОВиК от тях.

При подписване на договор е нужно те дс поемамат цялостната отговорност за приключване на обекта цялосто – да направят всичко от-до със свои кадри ползвайки най-качествените материали от отговорни доставчици.

Специалистите им да бъдат винаги детайлно на ти с най-новите тенденции – материали, технологии и т.н., за да ни осигурят още на ниво планиране възможността да постигнем максимума за поверените им обекти.